Tag: khilafah

Home khilafah
Sejarah Khilafah Dalam Masa Suramnya
Post

Sejarah Khilafah Dalam Masa Suramnya

Kekhalifahan sebagai sebuah sistem pemerintahan, adalah sejarah panjang. Banyak peristiwa dicatatkan dalam perjalanannya. Termasuk, catatan tentang pertumpahan darah, pertikaian, dan peperangan. Baik dengan pihak lain, atau di antara sesama pengikutnya. Oleh: Harja Saputra (pengkaji pemikiran dan sejarah Islam) Sejarah mencatat, pertikaian dan peperangan tersebut, jika ditelusuri lebih mendalam, umumnya bermuara pada masalah “kekuasaan” atau “kepemimpinan”....